Hit- és erkölcstan

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017/2018-es tanévben - a hatályos köznevelési törvény értelmében - felmenő rendszerben tovább folytatódik a szülők választása alapján a hit- és erkölcstan, illetve az etika tantárgyak oktatása tanórai keretben. A fenti tanévtől már minden évfolyamon sor kerül etantárgyak tanítására. A különböző évfolyamokon a két...