Hit- és erkölcstan

Kötelezően választható református hit- és erkölcstan oktatást végző és szervező egyházközség az iskolában:

Neve: Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség (Deszkatemplom)
A Lelkészi Hivatal címe: 3525 Miskolc, Palóczy László u. 21.
Telefon: 06 46 506-613

Honlap: www.deszkatemplom.tirek.hu 

A lelkipásztor neve: Almási Ferenc
Hittanoktató neve: Ilona