Tehetségpont

Tisztelt Szülők!

Az alábbi levelet kaptuk, a szakmai anyagok feltöltése után (részlet belőle):

"Tisztelt Buczkóné Pásztor Melinda!

Örömmel értesítem, hogy a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága a Tehetségpont működési kérelmüket elfogadta, amihez ezúton gratulálok.

Tájékoztatom, hogy dokumentumaikon mostantól jogosultak használni mind a "Regisztrált Tehetségpont" megjelölést, mind a Tanács által a Tehetségpontok részére készített logót. Egyúttal jelzem, hogy a hozzánk beküldött regisztrációs lapon megadott adatok a hozzájárulások szerint rövidesen felkerülnek a honlapunkra is: www.tehetseg.hu/tehetsegpontok.

Végül további szakmai sikereket kívánok tehetségsegítő munkájukban.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács nevében üdvözlettel

Budapest, 2017-09-19

Rajnai Gábor sk."

A Tehetségpontok segítenek abban, hogy:

  • az érintett érdeklődők (tehetséges fiatalok, szülők és pedagógusok) hatékony eligazítást, tájékoztatást kapjanak a környezetükben érzékelt tehetség tudatos felismeréséhez, fejlesztéséhez és kibontakoztatásához, illetve minél teljesebb és személyre szabottabb információhoz jussanak a különböző tehetségsegítő lehetőségekről;
  • az intézményi, helyi, térségi és regionális kisugárzású tehetségsegítő programok és kezdeményezések minél intenzívebb és eredményesebb kapcsolatrendszert, illetve együttműködést tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetségsegítésben jártas szakemberekkel;
  • az intézményükben, illetve a környezetükben folyó tehetségsegítő tevékenység fenntarthatósága érdekében széleskörű kapcsolatok alakuljanak ki a fenntartó állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetekkel, valamint a tehetséggondozásban érintett magánszemélyekkel, vállalkozásokkal.

A Tehetségpontoknak négy kötelező feladatköre van, ezek:

  1. Tehetségkeresés-azonosítás, amelynek célja a megnyilvánuló potenciális és/vagy kibontakozott tehetségek erős és gyenge pontjainak megismerése.
  2. Tehetséggondozás: a tehetségek kibontakozását segítő tervszerű aktivitás és folyamat. A tehetséggondozás (egymást nem kizáró módon) megnyilvánulhat például alkalmi vagy rendszeres anyagi támogatás, menedzsment támogatás (például előadói fellépések, kiállítások, konferenciák szervezése), illetve képzés/fejlesztés jellegű program (tehetségfejlesztés) formájában.
  3. Tehetség tanácsadás: a tehetséggondozásra vonatkozó útmutatás. A tanácsot kérő személy lehet: a (tehetséges) diák, a szülő/gondviselő, a tehetségesekkel foglalkozó szakember, az intézményvezető, (oktatás) politikai döntéshozó, a tehetség témakörrel ismerkedő személy.
  4. Tehetségpontok hálózatában történő együttműködés. A hálózati kapcsolatok építése a Tehetségpontok érdeke és feladata. A hálózati együttműködés prominens elemei a területi és szakmai alapon működő Tehetségsegítő Tanácsok. A hálózatépítést közvetlenül is segíti, valamint informatikai háttérrel is támogatja a Nemzeti Tehetségpont (www.tehetseg.hu).

Mindezekkel a tevékenységekkel a Tehetségpontok a tehetségbarát társadalom kialakulását támogatják.