Iskolapszichológus

Minden héten hétfőn 

Elérhetőségei

Amennyiben kérdésük van, vagy konzultálni szeretnének velem, telefonon kereshetnek hétfőn 11:00-15:00 óra között.

Németh-Halászi Gabriella iskolapszichológus

Telefon:+36 30/812-7627

Email: nhgabriella.pszich@gmail.com


Miben segíthet az iskolapszichológus?

  • Az iskolapszichológus az iskolában, a pedagógiai folyamatban megjelenő problémák, akadályok megértésében, okainak feltárásában, és szükség esetén a problémák korrekciójában segít saját eszközeivel.
  • Preventív eszközökkel csökkenti a lehetséges problémák számát.
  • Segítséget nyújt a gyereknek abban, hogy saját magát és a problémát alaposabban megértse, és tanácsot ad abban, hogy ő maga mit tud tenni a probléma megoldásáért.
  • Segítséget ad a szülőnek gyermeke pontosabb megértéséhez, és tanácsot ad abban, hogy hogyan vehet részt a szülő a probléma megoldásában.
  • Segítséget ad a pedagógusnak a probléma alaposabb megértéséhez, ötleteket, eszközöket ad a megoldáshoz.
  • A problémák feltárásakor a pszichológus soha nem bűnbakot, hanem mindig ok-okozati összefüggéseket, és megoldásokat keres. Megpróbálja a felmerülő problémát a lehető legalaposabban, legtöbb oldaláról megismerni.
  • Az iskolapszichológushoz fordulhat a pedagógus, a szülő, és maga a tanuló is segítségért. A pszichológus a problémafeltárást és segítségnyújtást konzultációs (tanácsadói) keretek közt végzi.
  • A konzultációs kereteken túlmutató problémák (pl: pszichiátriai, pszichoterápiás, gyógypedagógiai, családterápiás...) esetén az iskolapszichológus a szülőt és a diákot a megfelelő szakemberhez irányítja.
  • Az iskolapszichológusnak titoktartási kötelezettsége van: kizárólag akkor beszélhet a feltárt problémákról a pedagógussal, ha ez a gyerek iskolai jól-léte szempontjából nélkülözhetetlen és a szülő / diák erre kifejezetten felhatalmazza.