COVID

Eljárásrend és fertőzöttségi adatok

INTÉZKEDÉSI TERV

A Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolájának HÁZIREND kiegészítése 2022. szeptember 15-tól kezdve

Az intézkedési terv módosításig vagy visszavonásáig marad érvényben.

Az intézkedési terv kidolgozását a Magyarországon lévő járványügyi helyzet és a szeptember elsején hagyományos keretek között megkezdődő nevelés-oktatás indokolja.

Fegyelmezett, tudatos viselkedés szükséges a koronavírus elleni védekezésben.

Az intézmény látogatása

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló, illetve felnőtt látogathatja.

A szülő felelőssége, hogy amennyiben gyermekénél vírusra utaló tüneteket észlel, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodnia kell orvosi vizsgálatáról, illetve köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.

Belépésnél a mindennapok során a főbejárat, és a hátsó bejárat áll rendelkezésre, ahol vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Szünetekben még a tornaterem részen lévő bejáratot is használjuk az osztályok szétbontása miatt, ott is biztosítunk vírusölő hatású kézfertőtlenítőt.

Kérjük a Szülőket, hogy ügyeiket elsődlegesen elektronikusan intézzék az iskola e-mail címére (miskolcironaisuli@gmail.com) küldött üzenettel vagy telefonon, illetve a személyes megjelenés az alábbi határozat értelmében lehetséges.

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

Amennyiben egy köznevelési intézményben egy tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül. Ha a beteg tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után 7 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó, közösségbe engedhető. Amennyiben a COVID-19 fertőzött az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a tünetek kezdetétől számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható. Ha tünetmentes volt a fertőzött személy, az elkülönítését a pozitív PCR vagy antigén gyorsteszt mintavételének napjától számított 7. napon lehet feloldani, de ha a tünetmentes fertőzött a fertőzést igazoló vizsgálat időpontjától számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztet, és annak negatív az eredménye, akkor már az 5. napon feloldható az elkülönítés.

Az otthon tartózkodó tanulók részére az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) megküldéséről. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét az adott intézmény a helyben kialakult módon biztosíthatja.

Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval szoros kontaktusba került, tüneteket nem mutató személyek személyesen vesznek részt az oktatásban, és 5 napig kötelesek a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Környezeti feltételek

Intézményünk minden mosdójában vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Kéztörlésre papírtörlő áll rendelkezésre.

A korosztálynak megfelelő tájékoztatást a személyi higiéné alapvető szabályairól főként osztályfőnöki órák keretein belül elvégezzük, de betartása, tudatosítása a szülő és az iskola együttes feladata.

Az osztálytermeket naponta, a mosdókat minden szünetben igyekszünk fertőtleníteni. Fokozottan figyelünk az étkezési helyszínek tisztaságára. A fokozott tanári ügyelet és a kellő védőtávolság betartatásával megpróbáljuk optimalizálni az ebédeltetés folyamatát. A további szervezési és működési feladat az étkezés üzemeltetőjének a felelőssége. Kiemelt figyelmet biztosítunk a rendszeres szellőztetésre.

Tanulói hiányzások

Az iskola egészségügyi ellátása zavartalanul működik, a védőnői, az iskolaorvosi teendők ellátása a járványügyi óvintézkedések betartatásával folyamatos.

Ha gyermeknél, pedagógusnál, egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Minden gyanús esetet azonnal közölni kell az osztályfőnökkel az iskolavezetéssel. A szülőnek, az intézmény vezetésének kötelessége egymás tájékoztatása, értesítése. A honlapon olvasható az aktuális fertőzöttségi létszám.

Igazolt hiányzásnak tekintjük, ha a tanuló hatósági karanténba került és erről igazolást hoz. Minden egyéb esetben a hiányzások elbírálására a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a mérvadó.

Tisztelt Szülők!

Kérjük, a hiteles információk eljuttatása érdekében a KRÉTA-felület üzeneteit figyeljék, majd intézményünk honlapját, és az osztályfőnökök által működtetett felületeket.

Miskolc, 2022. szeptember 16.

Buczkóné Pásztor Melinda

Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/INTTERV_modositas_09.13.pdf


COVID fertőzöttség tagiskolánkban

Tanulók között : 1

Pedagógusok között: 1