Államilag finanszírozott balesetbiztosítás 

2022

                                                                  Tájékoztató

                     Államilag finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás 

A Magyar Állam képviseletében eljáró Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre - 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig - szóló szerződést kötött a Groupama Biztosító Zrt.-vel, mint vezető biztosítóval, valamint a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-vel, mint együttbiztosítóval annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

Hogyan jelenthető be szolgáltatási igény?
Amennyiben biztosítási esemény történik, kérjük, hogy töltse ki a Groupama Biztosító 13274sz. szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványát, mely elérhető online a www.groupama.hu weboldalon a Biztosítások menüpont alatt, valamint a Groupama Biztosító ügyfélszolgálati irodáiban országszerte.
A kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt a kárigények érvényesítéséhez szükséges orvosi dokumentumokkal együtt a Groupama Biztosítóhoz az alábbi elérhetőségeken lehet eljuttatni:

 • elektronikusan a www.groupama.hu címen elérhető "Írjon nekünk" menüpontban, vagy a diakbiztositas@groupama.hu email címen,
 • postai úton: Groupama Biztosító Zrt., 1380 Budapest. Pf.: 1049,
 • faxon: +36 1 462 37 00,
 • személyesen a Groupama Biztosító ügyfélszolgálati irodáiban.


A részletes biztosítási feltételekről, a szolgáltatásokról és a szolgáltatási igény bejelentésének lehetőségeiről bővebb tájékoztatás kérhető a 24 órán át helyi tarifával hívható a gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás információs telefonszámon is:
+36 1 467 3501
A Groupama Biztosító telefonos ügyfélszolgálata munkanapokon a honlapján közzétett ügyfélszolgálati helyek nyitvatartási rendje szerint várja ügyfelei hívásait, valamint központi elérhetőségén is rendelkezésre áll a

 • TeleCenter: +36 1 467 3500.
 • Ügyfélszolgálataink megyénként>>

Milyen dokumentumokat szükséges az igénybejelentő lap mellé benyújtani?
A szolgáltatási igénybejelentő mellé csatoltan benyújtandó iratokat a vonatkozó Kormányrendelet 2. számú melléklete határozza meg, mely elérhető oldalunk alján. Amennyiben további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal munkatársainkhoz információs vonalunkon!
Csonttörés esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

 • a csonttörést igazoló röntgenlelet vagy orvosi igazolás másolatát,
 • a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot.


Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

 • a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a balesettől a szolgáltatási igénybejelentésig keletkezett összes orvosi dokumentum fénymásolatát,
 • a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,
 • szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,
 • amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, a biztosítóhoz be kell nyújtani a nyomozás során készült jegyzőkönyvet, illetve a jogerős határozatot is,
 • a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot.