DÖK

munkáját segítő pedagógus Szegedi Enikő

Halloween party

Kedves Szülők! 

 Az őszi szünet után ( nov 4.csüt.) Halloween partyt rendezünk iskolánkban. Idén rendhagyó módon, ( de reméljük új szokást bevezetve) a DÖK is részt vesz programokban. Kreatív csapatunk a tanulók nagy kedvencével TOMBOLÁVAL készül a rendezvényre. Az ebből befolyó bevétel a DÖK pénztárába kerül, melyből az Önök gyermekei számára biztosítunk eszközöket, jutalmakat, programokat. 

Ismét szükségünk van Önökre. 

Szeretnénk a segítségüket kérni abban, hogy tombola ajándékokkal, tombola szelvény vásárlásával támogassanak minket. Igyekszünk a gyerekek arcára mosolyt csalni, így idén gondoskodunk róla, hogy senki nem megy haza lógó orral, üres kézzel. Felajánlásaikat, a szünet után is várjuk még, ( szerdáig), tombola szelvényt a szünet után visszatérve a csütörtöki nap délelőttjéig lehet vásárolni 100 ft/ darab áron. 

 A halloween-i játékok belépője- 1 tábla csokoládé.

 Köszönöm: Szegedi Enikő -DÖK vezető

Mi is a diákönkormányzat?

A diákönkormányzat definíciója a következő: A Diákönkormányzat (DÖK) a tanulók és/vagy tanulóközösségek és/vagy diákkörök által létrehozott, a tanulók érdekeinek képviseletére, jogaik és érdekeik érvényesítésére és igény szerint közös tevékenységük szervezésére alakított szervezet. A definícióból következik, hogy a DÖK-öt diákok, diákok csoportjai alakítják meg és működtetik. A DÖK nem csupán egy csapat diák: ideális esetben előre lefektetett célok érdekében dolgozó, feladatukat pontosan ismerő diákok szervezete.

Mit csinál a diákönkormányzat?

Mivel a diákönkormányzat a diákok szolgálatában működik, céljait, tevékenységét a diákok igénye határozza meg. A DÖK célokat fogalmaz meg magának, ezeket valamilyen folyamat, tevékenység révén eléri, megvalósítja. A DÖK tevékenységeit alapvetően négy csoportba sorolhatjuk:

  • érdekérvényesítés,
  • programszervezés,
  • gazdálkodás,
  • kapcsolattartás, marketing.

A DÖK alapvető feladata a diákok érdekeinek védelme, jogainak érvényesítése. Ide tartozik a problémafeltárás, a diákság képviselete, részvétel fegyelmi eljárásokban, részvétel az iskolai élet szabályainak alakításában.

A diákönkormányzatok szinte minden esetben szerveznek különböző programokat az iskolában. Ezek lehetnek sportversenyek, ünnepi műsorok, délutáni rendezvények, diáknapok. A törvényben biztosított egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezése a DÖK egyik fontos feladata.

A DÖK mint szervezet gazdálkodik különböző erőforrásaival. Saját vagyonának felhasználása, az iskola által rendelkezésre bocsátott eszközök hasznosítása, pályázatok írása és az adományszervezés tartozik ide.

A működéssel kapcsolatos információk terjesztése, a programok reklámozása fontos a DÖK sikeres működéséhez. A jó DÖK megfelelő kapcsolatot ápol a pedagógusokkal, az iskola vezetésével, a diákokkal, diákszervezetekkel, az iskolai élet minden érintettjével.

Mihez van joga a DÖK-nek?

A DÖK a nevelőtestület véleményének kikérésével szabadon dönthet az alábbi kérdésekben:

  • saját működéséről (ez a DÖK SZMSZ),
  • tisztségviselőinek megválasztásáról,
  • anyagi eszközeinek felhasználásáról,
  • egy tanítás nélküli munkanap programjáról (diáknap).

Készítsd el weboldaladat ingyen!