Diákigazolvány

Információk

Ki igényelheti?

A diákigazolvány díjmentes, és minden olyan tanuló igényelheti, aki aktív jogviszonnyal rendelkezik magyarországi köznevelési intézményben. 


Diákigazolványok postázása

2017. január 1. napjától megváltozott a diákigazolvány kipostázásának menete. A Oktatási Hivatal az igazolványokat intézményenként csoportosítva, az intézmény címére küldi meg, ezért kérjük, hogy ott keressék ezen diákigazolványokat.


Oktatási azonosító szám

Olyan általános azonosító, amellyel az oktatási rendszerben egy megadott személy egyértelműen azonosítható (felépítése: 7-essel kezdődő, 11 jegyű számsor). Ez a szám a diákigazolványon és az igazoláson is szerepel. Felhívjuk figyelmüket, hogy a bérlet vásárlásakor a tanuló oktatási azonosító számát (7-tel kezdődő számsor) tüntessék fel a bérletszelvényen.


Diákkedvezmények

Utazási kedvezmények

Kulturális kedvezmények

Kereskedelmi kedvezmények

Bővebb információ a www.diakigazolvany.hu oldalon olvasható.

További kedvezmények találhatóak a https://diakkedvezmeny.hu honlapon.

Diákigazolvány igénylésének menete

Az okmányirodában/kormányablakban a kérelmezők kizárólag a NEK adatlap igénylését kezdeményezik, a fénykép és aláíráskép felvételezéssel. Az okmányirodai NEK azonosító igényléséhez mindenképpen szükséges, hogy a kérelmező bemutassa a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványát (személyi igazolvány/útlevél/jogosítvány) és lakcímkártyáját. A NEK adatlapon szereplő NEK azonosító egy 16 karakter hosszúságú azonosító kód.

A diákigazolvány igénylést minden esetben az oktatási intézményben kell kezdeményezni, a NEK adatlap és a lakcímkártya bemutatásával. A tanuló személyes adatainak egyeztetését követően az igénylést az intézményi ügyintéző indítja el az elektronikus igénylési felületen.

Az intézményi ügyintéző a diákigazolvány elkészültéig egy Igazolást (ún. "ideiglenes diákigazolványt") állít ki a tanulónak, amellyel a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által garantált kedvezmények igénybe vehetők.


Igénylés folyamatábrája


 EYCA logó 

Az EYCA, azaz a European Youth Card Association (Európai Ifjúsági Kártya Egyesület) 36 európai ország kedvezményrendszerre épülő ifjúsági kártya szervezetét képviseli. 

Az EYCA által fiatalok milliói juthatnak kedvezményekhez a legkülönbözőbb területeken. Az EYCA magyarországi tagszervezete a Diákkedvezmény Rendszer.

A 2012-től kiadott új típusú diákigazolványok már EYCA kártyák, így minden diák automatikusan EYCA taggá válik a diákigazolvány beszerzésével. Ezzel nemcsak hazánkban, hanem külföldön is rengeteg elfogadóhelyen élvezheted a kedvezmények előnyeit.

Információk a kedvezményes kártyáról: https://diakkedvezmeny.hu/eyca és a www.eyca.org/ és a www.oktatas.hu/eyca weboldalakon.