Tanáraink

a 2022/2023-as tanévben

Vezetők

a

Simon Éva

 intézményvezető

magyar szakos tanár, gyógypedagógus

Buczkóné Pásztor Melinda

tagintézmény-vezető

általános iskolai tanító, fejlesztő pedagógus, Neveléstudomány szakos bölcsész MA,

Szaktanácsadó, szakértő, mesterpedagógus


Dohányos Béláné

tanító, orosz szakkollégium, alsós munkaközösség vezető


Fehér Ernőné

tanító, rajz szakkollégium

Simonné Zemlényi Emőke

tanító, rajz szakkollégium


Fidrus Bertalanné

tanító, angol nyelv és irodalom szakos tanár

Noszály Emese

gyógytestnevelő

Galánné Kurusta Ildikó

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Gazdik Marianna

matematika - informatikus könyvtár szakos tanár, inkluzív nevelés okleveles tanára


Hegymegi-Kiss Gábor

angol, történelem, földrajz szakos tanár, felsős munkaközösség vezető


Gajdos Ilona

angol szakos tanár, tanító


Tardi Andrea

tanító, angol, testnevelés műveltségterülettel


Szegedi Enikő

történelem - ének-zene, etika, dráma és színház szakos tanár

Lőrincz Noémi

tanító, fejlesztőpedagógus


Sándorné Varga Andrea

tanító, angol műveltségterülettel, angol szakos tanár


Lovassné Lévai Zsuzsanna

matematika - fizika szakos tanár


Balázsi Andrea

tanító,  könyvtár szakos tanár


Szabó Jánosné

tanító, német szakos tanárRák Lászlóné

tanító, testnevelés szakkollégium


Márkusné Gyöngy Johanna

 gyógypedagógus, tanító

Schmidtné Csoó Andrea

testnevelés-matematika szakos tanár

Józsa Ágnes

tanító


Sölleiné Bellus Rita

tanító, testnevelés, matematika szakkollégium, tehetséggondozó  munkaközösség vezető


Bárány Bernadett

tanító, ember-és társadalom műveltségterület


Szojka Anita

tanító, angol szakkolégium egészségfejlesztő-mentálhigiéné


Varga-Juhász Bernadett

angol nyelv - irodalom szakos tanár, tanító, angol munkaközösség vezető


Vincze Ágnes

matematika - kémia - tehetségfejlesztő szakos tanár


Laczkó Éva

rajz-biológia szakos tanár

Biki Annamária

iskolatitkár, tanító
Készítsd el weboldaladat ingyen!