Szülőklub

segítség szülőknek, pedagógusoknak

A szülőklub létrehozását tagintézményünk kezdeményezte, mert azt tapasztaltuk, hogy a szülők tele vannak ki nem mondott kérdésekkel, tanácstalansággal, keserűséggel. 2018 szeptemberétől indítottuk. A gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus szakmai kérdésekben segít, az iskola- pszichológus lelki támaszt jelent.

Célunk:

  • Rugalmasan igazodjunk a szülők igényeihez, az őket érintő témákat tűzzük napirendre.
  • Olyan aktív szülői közösség létrehozása, amelynek tagjai elfogadják egymás helyzetét, értik és megértik gyermekük nehézségeit, így maguk is elfogadóbbá tudnak válni saját élethelyzetüket illetően, és biztosabban gyakorolva érdekérvényesítő képességüket, szülői szerepüket, partnerként tudnak részt venni a gyermekekért folyó munkánkban
  • Lehetőség biztosítása közösségi találkozókra, szabadidős programokra, információgyűjtésre - és cserére (aktív, online szülőfórum)
  • Problémakezelés, konfliktus-megbeszélés, tanácsadás
  • Annak tudatosítása a szülőkben, hogy problémáikkal nincsenek egyedül, más szülőktől és szakembereinktől is várhatnak megértést és tanácsokat
  • A formális keretek mellett egy másfajta, kötetlenebb lehetőség biztosítása az intézményünkkel és az itt dolgozó szakemberekkel való találkozásra
  • tanácsadás hozzáértő szakemberek - gyermekorvos, pszichológus, mentálhigiéniai szakember bevonásával, lehetőség biztosítása nevelési és egyéb kérdések megbeszélésére, irányított életvezetésre.

A szülőklub foglalkozásain nem csak szülők, hanem pedagógusok is részt vehetnek, hiszen a pedagógiai - gyógypedagógiai témák szakmailag gazdagítják ismereteiket.

Eddigi témáink voltak:

  • pályaválasztási tanácsadások 2018. , 2019. 2020.
  • tehetséggondozás