Célnyelvi mérés 2021-ig

A célnyelvi mérés célja a használható nyelvtudás, azaz a kommunikatív kompetenciák mérése. Ezért a célnyelvi mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat.

A célnyelvi mérést a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135. §-a írja elő a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák számára.

A célnyelvi mérést 6. és a 8. évfolyamon angol nyelvből szervezzük meg, melyből két tanítási nyelven folyik  az iskolai nevelés-oktatás intézményünkben.

Minden tanévben, az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet által meghatározott  intervallumban kerül sor a mérésre, a vezető határozza meg a pontos dátumot.

Évfolyamonként különböző a mérés időbeosztása, a részleteket az alábbi táblázat tartalmazza.

A célnyelvi mérés három alapkészséget mér, a hallott szöveg értése, az olvasott szöveg értése, illetve az íráskészség területén vizsgálja a tanulók nyelvtudását.

A célnyelvi mérés a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintmeghatározásait használja. A két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák 6. évfolyamán KER szerinti A2 szinten, 8. évfolyamán KER szerinti B1 szinten kerül sor a mérésre.

A tanulók a mérésben mérési azonosító segítségével vesznek részt. A mérési azonosító tanulóval való összekapcsolására csak az iskola jogosult. Az Oktatási Hivatal személyazonosításra alkalmatlan módon kapja meg és dolgozza fel az eredményeket.

Az iskola a célnyelvi mérés eredményeit idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2020. június 10-ig.

Az egyénileg kiosztott mérési azonosítóval megtekinthetőek a tanuló eredményei a https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx internetes oldalon.