Beiratkozás a leendő első osztályba

2023/2024-es tanévre

Fontos!!!

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Becsengető  iskola előkészítő újság nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek

Letölthető innen.


Szeretettel várunk minden kedves beiratkozó kisdiákot iskolánkban.

A tanulók intézményünkben angol két tanítási nyelvű oktatásban vesznek részt, melyről bővebben itt olvashatnak. Diákjaink  egész napos iskolai rendszer keretében tanulnak, ez annyit jelent, hogy az alsó tagozaton tanítási órák és más foglalkozások arányosan délelőttre és délutánra  is vannak szervezve, felső tagozaton pedig tanórán kívüli tevékenységek és napközi. Az oktatás így délután 16 óráig tart.

Kiemelt feladatunk a tehetségek felismerése és fejlesztése, mely a tanítási időbe beépítve történik sokféle műhely és szakköri foglalkozás keretében.

Iskolánkban reggeli (6:30-7:30 között) és délutáni ügyeletet  (16:00-17:00) is biztosítunk a tanítási órák előtt és után.


Beiskolázási körzethatáraink elérhetőek itt  a  KIR nyilvántartásban.

  Beiratkozáshoz a következő okmányok szükségesek 

  szkennelt változata/fotója vagy a kitöltött Word dokumentumban:

A gyermek nevére kiállított személyi azonosító

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • A TAJ kártya fénymásolata
 • Sajátos nevelési igényű tanuló esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • Tartós betegség esetén szakorvosi vélemény
 • Diákigazolvány igényléséhez az okmányiroda által kiadott NEK azonosítót tartalmazó igazolás
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat
 • Nyilatkozat Etika/hit- és erkölcstanoktatás választásáról
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (ha a lakcímkártyán ideiglenes tartózkodási hely is szerepel)
 • Nyilatkozat a közös vagy a kizárólagos szülői felügyeleti jogról, alátámasztó határozatokkal
 • Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. 

 • nyilatkozat közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (a szövegre kattintva érhető el)
 • Etika/Hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozat (a szövegre kattintva érhető el)
 • nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról (a szövegre kattintva érhető el)

Diákigazolvány igényléssel kapcsolatos minden szükséges információ megtalálható honlapunkon a Tanulóknak menüpont alatt, de a diakigazolvany.hu weboldalon is tájékozódhat.

Készítsd el weboldaladat ingyen!