Beiratkozás a leendő első osztályba

2024/2025-ös tanévre

Osztályfőnök lesz: Rák Lászlóné

Anita néni vagyok, a jövő évi elsős tanító. A Rónai Ferenc Tagiskola az első munkahelyem, ahol már 35 éve tanítom az alsós kisgyermekeket. Régóta dolgozunk együtt Sölleiné Bellus Ritával. Jelenleg negyedik osztályban tanítok matematika, testnevelés és etika tantárgyakat. Izgatottan és kíváncsian várom a következő tanévet. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy a leendő iskolások kellemes várakozással telve és ne félelemmel gondoljanak a szeptemberi kezdésre. Ebben a szülők is sokat segíthetnek, ha együtt készülődnek, közösen választják majd ki a szükséges taneszközöket. Az első hetek élményei mindig meghatározóak. Próbálom ebben a kezdeti időszakban megszerettetni az iskolát, türelemmel, játékossággal segíteni a beilleszkedést. Egyúttal következetesen gyakoroltatjuk az iskolai szokások elsajátítását is. Munkám során rendkívül fontosnak tartom, hogy minden gyerek biztos alapot kapjon. Ezt bizalomra épülő, szeretetteljes légkörben igyekszem megvalósítani. A matematika oktatása során a problémamegoldás és a logikus gondolkodás fejlesztését helyezem előtérbe. Kollégáim és a hozzám járó gyerekek szülei is határozottnak és következetesnek tartanak. Az osztályközösségben arra törekszem, hogy a tanulóim kedvesek, segítőkészek legyenek, ne érjen bántás senkit, jól érezzük magunkat együtt. Fontos, hogy bizalommal forduljanak hozzám a gyerekek és a szülők is (ami eddigi pályám során úgy érzem megvalósult), hisz mindannyian kellünk ahhoz, hogy az oktatás-nevelés sikeres legyen.

Szeretettel várom a leendő elsőseimet. Kívánom, hogy minden szülő és kisgyerek örömmel és nyugodtan készüljön a szeptemberi iskolakezdésre!

Sölleiné Bellus Rita: Az olvasás- és írástanításban a kis lépések alapos kidolgozásának híve vagyok. Az írástanításban alkalmazott nyomtatott betűs, késleltetett írástanítási módszer alkalmazom. Az írástanításban kiemelt szerepet tulajdonítok az aprólékos, körültekintő írásmozgás-előkészítésnek. Az írás-olvasás elképzelhetetlen kedves, játékos megközelítések nélkül. Vallom, hogy az informatikai eszközök célszerű használatára meg kell tanítani gyermekeinket, hiszen az "okos eszközök" helyett az okos felhasználásnak lenne a legnagyobb szerepe szebb, biztosabb jövőjük szempontjából. Tapasztalataim azt mutatják, hogy a játszó-környezetben megmarad a gyerekek ösztönös kíváncsisága, és örömmel tanulnak.

Becsengető  iskola előkészítő újság nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek

Letölthető innen.


Szeretettel várunk minden kedves beiratkozó kisdiákot iskolánkban.

A tanulók intézményünkben angol két tanítási nyelvű oktatásban vesznek részt, melyről bővebben itt olvashatnak. Diákjaink  egész napos iskolai rendszer keretében tanulnak, ez annyit jelent, hogy az alsó tagozaton tanítási órák és más foglalkozások arányosan délelőttre és délutánra  is vannak szervezve, felső tagozaton pedig tanórán kívüli tevékenységek és napközi. Az oktatás így délután 16 óráig tart.

Kiemelt feladatunk a tehetségek felismerése és fejlesztése, mely a tanítási időbe beépítve történik sokféle műhely és szakköri foglalkozás keretében.

Iskolánkban reggeli (6:30-7:30 között) és délutáni ügyeletet  (16:00-17:00) is biztosítunk a tanítási órák előtt és után.


Beiskolázási körzethatáraink elérhetőek itt  a  KIR nyilvántartásban.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

  Beiratkozáshoz a következő okmányok bemutatása szükségesek

A gyermek nevére kiállított személyi azonosító

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • A TAJ kártya fénymásolata
 • Sajátos nevelési igényű tanuló esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • Tartós betegség esetén szakorvosi vélemény
 • Diákigazolvány igényléséhez az okmányiroda által kiadott NEK azonosítót tartalmazó igazolás
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat
 • Nyilatkozat Etika/hit- és erkölcstanoktatás választásáról (2.sz. melléklet)
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről, ha a lakcímkártyán ideiglenes tartózkodási hely is szerepel (3.sz. melléklet)
 • Nyilatkozat a közös vagy a kizárólagos szülői felügyeleti jogról, alátámasztó határozatokkal (1.sz. melléklet)

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. 

Diákigazolvány igényléssel kapcsolatos minden szükséges információ megtalálható honlapunkon a Tanulóknak menüpont alatt, de a diakigazolvany.hu weboldalon is tájékozódhat.