Beiskolázás
2019/2020-as tanévre

Kedves leendő első osztályosok!
Kedves Szülők!Szeretettel várunk minden kedves beiratkozó kisdiákot iskolánkban.

A tanulók intézményünkben angol két tanítási nyelvű oktatásban vesznek részt, melyről bővebben itt olvashatnak. Diákjaink alsó tagozaton egész napos iskolai rendszer keretében tanulnak, ez annyit jelent, hogy a tanítási órák és más foglalkozások arányosan délelőttre és délutánra  is vannak szervezve. Az oktatás így délután 16 óráig tart.

Iskolánkban reggeli és délutáni ügyeletet is biztosítunk a tanítási órák előtt és után.


Beiskolázási körzethatáraink elérhetőek itt a honlapunkon, illetve az oktatas.hu oldalon lehetőség van keresni az iskolák, óvodák körzethatárait tartalmazó KIR nyilvántartásban.


Beiratkozás napján a következő okmányok bemutatása szükséges:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (ennek megfelel a lakcímkártya),
 • TAJ kártya
 • születési anyakönyvi kivonat
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást 
  (pl. óvodai szakvélemény, vagy sajátos nevelési igényű gyermek esetén Szakértői Bizottság véleménye)
 • Nemzeti Egységes Kártyarendszer - Adatlap című nyomtatványt a diákigazolvány igényléséhez.
 • Ezt az adatlapot előzetesen szükséges igényelni az Okmányirodában vagy bármelyik Kormányablakban ahol be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcím kártyáját vagy egyéb érvényes személyazonosító okmányt

 • nyilatkozat közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (a szövegre kattintva érhető el)
 • Etika/Hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozat (a szövegre kattintva érhető el)
 • nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról (a szövegre kattintva érhető el)

ÚJ LEHETŐSÉG!

Online beiratkozás

A 2019/2020. tanévre történő beiratkozás során első alkalommal lehetőség nyílik elektronikus úton, előzetesen benyújtani a jelentkezést, melynek eredményeképpen jelentősen csökken az ügyintézés ideje.
A KÖFOP 1.0.0-VEKOP15-2017-00054 Köznevelés állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett elektronikus ügyintézési felületen (továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül - regisztráció után - indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Az e-Ügyintézés felületen ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.
Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszeréhez már rendelkezik belépési azonosítóval:
1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!

2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!

3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!

4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!
Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:
1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!

2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!

3. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!

4. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!

5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!
A beiratkozás napján a megjelenés kötelező, ekkor történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése, és a kötelező dokumentumok benyújtása.

Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere

A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről alapján:


5. §

(1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

(4) A tankötelezettség kezdetéről

a) az óvoda vezetője,

b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,

c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

(5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.

A beiskolázásra vonatkozó teljes jogszabályi háttér itt olvasható.

A 2019/2020. tanévi beiskolázás elősegítéséhez kapcsolódó programjaink voltak

2018. október 1. Közös éneklés a zene világnapján iskolaudvar A zene világnapján több éve hagyomány, hogy meghívjuk az óvodásokat. A népi játékok, dalok közös éneklése után a leendő első osztályosok a megtanult dalt, játékot előadják.

2018. október 25. Halloweeni riogatás óvoda udvara A Kassai úti Óvodába évek óta átjárunk a 4. osztályosokkal.Tanulóink és pedagógusaink " félelmetes" jelmezekben angol nyelvű dalokkal közös játékra hívják az óvodásokat.

2018. december 20. Karácsonyi műsor megtekintése, ajándékozás A karácsonyi műsort először az óvodások láthatják a 4. osztályos tanulók előadásában. Felkészítő pedagógus a leendő első osztályos tanító néni: Szabadfalvi Lászlóné.

2018. január vége, február eleje: Tájékoztató szülői értekezlet az óvodákban Kassai úti, Katowice Óvoda A körzetben lévő óvodák vezetői és pedagógusai meghívják az intézményvezetőt és tanítóit, hogy tájékoztassák a szülőket a Rónai Tagiskola előnyeiről, kínálatáról és elsődlegesen személyesen találkozhassanak a leendő tanító nénikkel.

2018. február 12. Farsangoló-iskolaelőkészítő foglalkozás Farsangi szemüvegek, álarcok készítése. Interaktív játékok a farsang témakörében. Vezeti: Szabadfalvi Lászlóné

2018. március 05. Kiszehajtás, tavaszváró műsor iskolaudvar Közös búcsúztatása a télnek éneklése, kívánságok felragasztásával a kiszebábra, majd látványos elégetése. Ezzel elűzve a hideget és a telet. Tavaszváró dalos körjátékkal köszöntve a jó időt.

2018.március 06. Bemutató foglalkozások leendő elsősöknek-nyílt nap 2/1-es, 2/2-es tanteremben.

Az első és negyedik osztályosok órái nézhetik meg a szülők és gyerekek mikrotanítások keretében. Láthatnak magyar és matematika órát, valamint angol angol és angol ének órákból szeleteket.

Tájékoztató, szülői fórum könyvtár A tájékoztató keretében az intézményvezetők, munkaközösség-vezető és a tanító kollégák találkoznak a szülőkkel. Itt a felmerülő kérdéseket beszéljük meg. Játékos interaktív iskolaelőkészítő foglalkozás 1/4-es tanterem. A szülői fórum alatt interaktív feladatok, játékok várják a gyerekeket.

2018. április 02. Játékos vásári forgatag-iskolakóstolgató fizika terem Vásári hangulatjátékos feladatokkal, manuális tevékenykedtetéssel.

Vezeti: Szabadfalvi Lászlóné a leendő elsős tanító néni és a 4. c osztály.

Diákigazolvány igényléssel kapcsolatos minden szükséges információ megtalálható honlapunkon a Tanulóknak menüpont alatt, de a diakigazolvany.hu weboldalon is tájékozódhat.

Étkezés igényléssel kapcsolatos információk, igénylőlap, nyomtatványok, itt megtekinthetőek. (lap alján) 

Diétás étkezésre is lehetőség van, erről bővebben itt olvashat.