Beiskolázás
2019/2020-as tanévre

Kedves leendő első osztályosok!
Kedves Szülők!

Beíratkozás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal közleményét a 2018/2019. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről ide kattintva olvashatnak.

Húsvétoló

Játékos, kreatív foglalkozásra várjuk a leendő elsősöket és szüleiket! Részleteket ide kattintva olvashatnak! 

Nyílt nap

Iskolánk nyílt napot tart a leendő első osztályosok és szüleik számára. Részleteket ide kattintva olvashatnak!

Szeretettel várunk minden kedves beiratkozó kisdiákot iskolánkban.

A tanulók intézményünkben angol két tanítási nyelvű oktatásban vesznek részt, melyről bővebben itt olvashatnak. Diákjaink alsó tagozaton egész napos iskolai rendszer keretében tanulnak, ez annyit jelent, hogy a tanítási órák és más foglalkozások arányosan délelőttre és délutánra  is vannak szervezve. Az oktatás így délután 16 óráig tart.

Iskolánkban reggeli és délutáni ügyeletet is biztosítunk a tanítási órák előtt és után.


Beiskolázási körzethatáraink elérhetőek itt a honlapunkon, illetve az oktatas.hu oldalon lehetőség van keresni az iskolák, óvodák körzethatárait tartalmazó KIR nyilvántartásban.


Beiratkozás napján a következő okmányok bemutatása szükséges:


  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (ennek megfelel a lakcímkártya),
  • TAJ kártya
  • születési anyakönyvi kivonat
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást 
    (pl. óvodai szakvélemény, vagy sajátos nevelési igényű gyermek esetén Szakértői Bizottság véleménye)
  • Nemzeti Egységes Kártyarendszer - Adatlap című nyomtatványt a diákigazolvány igényléséhez.
  • Ezt az adatlapot előzetesen szükséges igényelni az Okmányirodában vagy bármelyik Kormányablakban ahol be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcím kártyáját vagy egyéb érvényes személyazonosító okmányt

  • nyilatkozat közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere

A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről alapján:


5. §

(1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

(4) A tankötelezettség kezdetéről

a) az óvoda vezetője,

b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,

c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

(5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.

A beiskolázásra vonatkozó teljes jogszabályi háttér itt olvasható.

Diákigazolvány igényléssel kapcsolatos minden szükséges információ megtalálható honlapunkon a Tanulóknak menüpont alatt, de a diakigazolvany.hu weboldalon is tájékozódhat.

Étkezés igényléssel kapcsolatos információk, igénylőlap, nyomtatványok, itt megtekinthetőek. (lap alján) 

Diétás étkezésre is lehetőség van, erről bővebben itt olvashat.