A szülők választása alapján a hit- és erkölcstan, illetve az etika tantárgyak oktatásáról

2018.03.10

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017/2018-es tanévben - a hatályos köznevelési törvény értelmében - felmenő rendszerben tovább folytatódik a szülők választása alapján a hit- és erkölcstan, illetve az etika tantárgyak oktatása tanórai keretben. A fenti tanévtől már minden évfolyamon sor kerül e
tantárgyak tanítására. A különböző évfolyamokon a két tantárgy közötti választás az alábbiak szerint történik:


A leendő első osztályos tanulók számára a két tantárgy közötti választás az alábbiak szerint történik :
           1. a szülők a hivatalos iskolai beíratás (regisztráció) során tesznek írásbeli nyilatkozatot az etika vagy hit-és erkölcstan tantárgy 2017/2018-as tanévre történő választásával kapcsolatban.
            2. A már jelenleg is etika vagy hit-és erkölcstan tantárgyi oktatásban részesülő tanulók: legkésőbb 2018. május 20-ig jelenthetik be szándékukat az osztályfőnököknél, a megfelelő nyomtatvány kitöltésével.


A hit- és erkölcstant az ezzel a szándékkal iskolánkat megkereső egyház képviselője, az etikát iskolánk pedagógusa fogja tanítani. Értesítjük Önöket, hogy az EMMI rendelet 182./ A § (1) értelmében az etika / hit- és erkölcstan oktatásával intézményünkben az alábbiakban felsorolt egyházak és egyházjogi személyek kértek tanítási lehetőséget:


A hit- és erkölcstan oktatásának szándékával

  •  a Magyar Katolikus Egyház (római katolikus illetve görögkatolikus)
  •  a Magyarországi Református Egyház