TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

2019.05.09

A MISKOLCI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS RÓNAI FERENC TAGISKOLÁJA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A SZÉCHENYI2020 PROGRAM KERETÉBEN BEFEJEZŐDÖTT A MISKOLCI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS RÓNAI FERENC TAGISKOLÁJA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A Miskolci Tankerületi Központ a mai napon befejezte projektjét a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskolában és Rónai Ferenc Tagiskolájában, melynek célja az intézmény infrastrukturális fejlesztésén keresztül az eredményesség és az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés) fokozása és a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. A projekt 25 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának "Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése" c. felhívása (EFOP-4.1.3-17) alapján.

A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. További célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.

A projekt során az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

 tornaterem padlóburkolatának felújítása

 új sportparketta fektetése

 7 db nyílászáró cseréje

 belső festési munkálatok

 infokommunikációs és részleges akadálymentesítés

A Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskolában és Rónai Ferenc Tagiskolájában megvalósult fejlesztések elősegítik a hatékonyabb nevelői munkavégzést, komfortosabb körülményeket teremtenek a diákok számára, ezáltal is segítve az oktató-nevelő munka színvonalasabb végzését. A tornaterem felújítás nagymértékben elősegíti a mindennapos testnevelés magasabb színvonalú megtartását és hozzájárul a városrészben élők életminőségének javításához. A részleges akadálymentesítés kialakítása, nagy lépés az intézmény megváltozott képességű tanulóinak és vendégeinek teljes esélyegyenlősége felé.