2018. 06. 07. Miskolci Tankerületi Pedagógusnapi rendezvény-kitüntetés átadása Pálné Boldizsár Erika tanítónőnek

2018.10.17

Példamutató áldozatos tevékenységet végző, magas szinten végzett értékteremtő munkát folytató pedagógus kategória

Pálné Boldizsár Erika a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolájának tanítója, tánc és drámapedagógus, aki kimagasló, meghatározó tagja a nevelőtestületének.

A tantestület tapasztalt, meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség és a tehetséges és lemaradó tanulókkal való foglalkozásban az eredményesség. Mindkét szakját megbízható igényességgel tanítja, ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel, szervezett továbbképzéseken való részvétellel gondoskodik. Fejlett empatikus készségének, toleranciájának és érzelmi intelligenciájának köszönhetően - melyek felelősséggel, igazságérzettel párosulnak - mindig a tanulók, a gyermek érdekeit tartja a legfontosabbnak. Kiáll az igazáért és igyekszik a konfliktushelyzeteket kompromisszumokkal megoldani.

Alsó tagozatos tanítóként "neve van" a szülők körében, szívesen hozzák hozzá az leendő elsős gyermekeket. Oktató-nevelőmunkájában újszerű, hatékony és a gyermekekhez igazított eljárásokat alkalmaz. Felkészítő munkájának köszönhetően számos tanítványa ért el kiváló eredményt tanulmányi versenyeken.

Tánc és drámapedagógusként az intézmény meghatározó külső és belső rendezvényein színvonalas tánc produkciókat koreografál és tanít be kicsi és nagyobb tanítványainak.

Kiváló szervezőképességét mutatja, hogy gyermeknapi kirándulásokat, programokat, a jeles ünnepekhez kapcsolódó ünnepségeket szervez, melyre nemcsak iskolánk tanulóit, hanem az óvodásokat és a szülőket is meghívja.

Nyári szabadsága alatt sem tétlenkedik, a pihenésre szánt ideje egy részét is a gyermekek körében tölti fő szervezője az Erzsébet-tábornak.

Iskolánk alapítványának alapító tagja, így közvetlenül tudja támogatnia rászoruló tehetséges tanulóinak versenyekre való eljutását, a regisztrációs, nevezési díjak befizetését. Diákönkormányzatot segítő pedagógusként célja volt az intézményi diákönkormányzat működtetése, a demokratikus iskolai közélet feltételeinek, a gyermeki jogok érvényesítésének biztosítása, a nevelőtestület és a tanulóközösségek igényeinek összehangolása.

A gyermekek nevelésében, fejlesztésében kiemelkedőek az eredményei. Partneri a kapcsolata a gyermekek szüleivel, akik tisztelik és szeretik. Évről-évre több szülő választja gyermeke tanítójának. Dinamikus, határozott személyiség, az iskola iránti elkötelezettség jellemezi mindegyik feladatában, mint tanító, diákönkormányzatot segítő pedagógus, a Rónai Ferenc a gyermekekért Alapítvány " egyik alapító tagjaként.

Magatartásával, munkabírásával példát mutat a diákjainak, pedagógus társainak. Ötleteivel, kreativitásával nagyban hozzájárult, hogy mindig megújulni képes, a kihívásoknak megfelelni tudó közösség legyen a Rónai Ferenc Tagiskola.

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el