Zugrovics Endréné

2021.04.28

Zugrovics Endréné tantestületünk egyik legmeghatározóbb tagja. 1978. júniusában végzett a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanárként. A Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolájában 1978. augusztus 16-tól dolgozik, szinte az iskola nyitásától a Rónai Ferenc Tagiskola tanára, mostanra már mondhatjuk, hogy egész nemzedékeket tanított; már egykori tanítványainak gyermekei járnak, vagy jártak ide; köztük volt olyan édesapa és fia, kiknek ugyanúgy Ica néni volt az osztályfőnökük. Ha kell olyan, mintegy pótmama; minden gyermek odamehet hozzá, meghallgatja és segítséget várhat tőle. A gyermek érdekeit mindig előtérbe helyezi, tanórai és tanórán kívüli programokon egyaránt. A munkaidején túl is nagyon sok időt tölt el az iskolában, önként vállalva helyettesítést vagy plusz munkát; mint például felvételi előkészítőt is tart, ha erre igény van. A technika és biológia tantárgyból országos eredményeket ért el diákjaival. Közlekedési vetélkedőket szervezett, a KRESZ pálya rendszeres látogatói és használói voltak, ahol szintén számos eredményt értek el.

Ha kell nagyon szigorú, de ha kell, együtt játszik a gyermekekkel, vagy éppen farsangkor velük együtt öltözik jelmezbe. Áldozatos munkabírás jellemzi.

A Rónaiban eltöltött idejét és szakmai munkáját mintegy történelmi időszakként is szemlélhetjük. Tanúja volt az iskola virágzó életének, amikor évfolyamonként több osztály indulhatott, sőt délelőtt és délután is volt tanítás. Táborvezetőként a nyári szüneteket is a gyerekek között a töltötte.

Diákönkormányzatot segítő pedagógusként célja volt az intézményi diákönkormányzat működtetése, a demokratikus iskolai közélet feltételeinek, a gyermeki jogok érvényesítésének biztosítása, a nevelőtestület és a tanulóközösségek igényeinek összehangolása. Olyan iskolai programokat is bevezetett az intézményben, amelyek ma már hagyománnyá váltak; például megemlékezés az iskola névadója, Rónai Ferenc születésnapjáról. Sajnos több ezek közül mára már elkopott, amit érdemes lenne újra visszavezetni az iskolai élet színesítése érdekében. A régi szokásokat most is tőle kérdezzük. Oszlopos tagja és aktív támogatója volt az iskola korábbi, többrétű nemzetközi kapcsolatainak, ahol saját kreatív munkáival nagymértékben segítette az iskola jó hírnevének öregbítését.

Az iskolai élet meghatározó kulcsfigurája. Fejlődésre, újabb irányelvek megismerésére is nyitott; az önfejlesztés, a megújulás belső igényévé vált. Ebben a rábízott tanulóknak is motiváló erő - másfél évtizede szerzett például nyelvvizsgát angol nyelvből - kitartást, következetességet, szorgalmat tanulhatnak tőle.

Gyerekek, szülők, munkatársak egyaránt tisztelik. Elismerő munkáját a tantestület több alkalommal Rónai díjjal jutalmazta.

Megbízható és szavatartó ember, kollégái mindig számíthatnak rá, bármiről legyen is szó. Panaszt, reklamációt tőle szinte soha nem hallunk. Nyugdíjazása után nehezen pótolható űrt hagy maga után. Pedagógusi munkáját hivatásként éli meg, és ezt az irányelvet követi a mindennapokban is. Számára a munkaidő nem merül ki a szaktárgyi órák megtartásával, hanem folytatódik a neveléssel, a gyermekek közti állandó jelenléttel. 

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el