Fellegi Attiláné tanárnő kitüntetése 

2018.10.17

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM

2018. 09. 21. Diósgyőri Gimnázium

Fellegi Attiláné 1980-ban diplomázott Egerben a Ho Si Mint Tanárképző Főiskolán, és ettől az évtől kezdve dolgozik a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolájában, teljes pedagógus életpályáját a nyugdíjazásáig az intézményben töltötte el.

Végig kimagasló, meghatározó személyisége volt az iskolának.

Szaktanárként, könyvtárosként, osztályfőnökként, felsős munkaközösség-vezetőként, majd egy évig intézményvezetőként és 9 évig helyettesként mindig odaadóan, elkötelezetten végezte munkáját. Dinamikus, határozott személyiség, az iskola iránti elkötelezettség jellemezte mindegyik feladatában. Magatartásával, munkabírásával példát mutatott diákjainak, pedagógus társainak. Aktív szerepet vállalt a két tanítási nyelvű képzés kidolgozásában és bevezetésében. Tanítványait rendszeresen felkészítette versenyekre, melyeken mindig eredményesen szerepeltek. Nagy türelemmel és odafigyeléssel tanította nem csak a tehetséges, hanem felzárkóztatásra szoruló gyerekeket is. Ezért hozta létre Rónai Rudolffal együtt - aki a költő rokona- "A Rónai Ferenc a gyermekekért Alapítvány"-t, szívében kiemelt helyet foglal el ez a feladat.

Fontos volt számára, hogy szakmailag tovább képezze magát: földrajz komplex gyakorlati szemináriumot, környezetpedagógus végzettséget és a minőségbiztosítás terén is több tanfolyamon sajátított el új ismereteket. 1997-ben közoktatás vezetői szakvizsgát szerzett, ezzel vezetői kompetenciáit erősítette.

Kimagasló szerepe volt abban, hogy intézménye nevelőtestülete valódi közösségként működik a mai napig, hiszen az iskolát a tanulók, szülők, pedagógusok szerves egységének tekintette, amelyben mindenkit közös cél vezérel. Kollégáit tapasztalatával segítette a mindennapi munkában, jó csapatjátékos, de ha kellett irányító szerepet is vállalt. Ötleteivel, kreativitásával nagyban hozzájárult, hogy mindig megújulni képes, a kihívásoknak megfelelni tudó közösség legyen a Rónai Ferenc Tagiskola.

Számtalan közösségi programot kapcsolódik a személyéhez: az alapítványi bálok jó hangulata, színházlátogatások szervezője, a Comenius program, mely keretében Európa több országába eljutva gyakorolhatták a tanulók az angol nyelvet.

Intézménye 50 éves fennállása alkalmából jubileumi gálát szervezett, amelynek alapgondolata az volt, hogy legyen egy alkalom a találkozásra, a visszatekintésre.

Mai napig élő kapcsolatot tart az iskolából nyugdíjba ment pedagógus kollégáival, volt tanítványaival, akik közül a mai napig sokan felkeresik és támogatást, segítséget nyújt számukra.

Egész pedagógus pályafutását a lelkiismeretes felkészülés, kreativitás, vidámság, türelem, gyors helyzetfelismerés és jó problémamegoldó készség jellemző. Munkájában a teljességre törekedett, erre nevelte diákjait is.

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el