Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a központi írásbeli vizsgákról

2017.11.17

Az Oktatási Hivatal közzétette a hivatalos tájékoztatót a középfokú beiskolázás rendjéről.


Tájékoztató

a diákok, a szülők és az általános iskolák számára a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a 2017/2018. tanévi központi írásbeli vizsgákról

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásához kapcsolódó aktuális határidőket a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Jelen ismertetőnk segítséget kíván nyújtani a tájékozódásban, ám nem pótolja az említett jogszabályok ismeretét. 

Felhívjuk a figyelmet az www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés\Középfokú felvételi eljárás\Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév) menüpontban megtalálható - Felvételi a középfokú iskolákban a 2017/2018. tanévben című - kiadványra, amely részletes információkat tartalmaz a középfokú felvételi eljárás menetére vonatkozóan. 

1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról 

A középfokú felvételi eljárás keretében az intézmény a felvételi kérelmekről - vagy kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények (a továbbiakban: tanulmányi eredmények) alapján, - vagy gimnázium és szakgimnázium esetén a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizsga) eredményei alapján, - vagy gimnázium és szakgimnázium esetén a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönthet. A felvételit szervező intézmény további írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhet meg

2. A központi írásbeli vizsgák időpontja 

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell megszervezni: - a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2018. január 20-án 10 órától, - a pótló írásbeli vizsgát a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára 2018. január 25-én 14 órától. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.  

3. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzéke

 A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. november 15-éig közzéteszi a honlapján (www.oktatas.hu). Felhívjuk figyelmüket, hogy a középfokú iskoláknak 2017. október 20-áig felvételi tájékoztatójukban nyilvánosságra kell hozniuk felvételi eljárásuk rendjét.

4. A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára 

A tanulóknak 2017. december 8-áig, a mellékelt "TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP" (1. sz. melléklet) benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap sokszorosítható. Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő "TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPOT" abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.  

A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni.  

5. Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete 

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola - a Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon - közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2018. február 8-áig.

A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba való jelentkezés esetén a tanuló vagy szülője a jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül is megküldheti a kiválasztott gimnázium részére. Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül kell megküldenie a Hivatalnak (az adatlapon meghatározott címre). A felvételi lapok megküldésének (postára adásának) határideje 2018. február 19. 

A részletes tájékoztató az Oktatási hivatal oldalán olvasható.